نرخ آنلاین

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02:57 برابر با 269,750 دویست و شصت و نه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 323,890 سیصد و بیست و سه هزار و هشت صد و نود ریال قیمت پوند 389,120 سیصد و هشتاد و نه هزار و صد و بیست ریال نرخ دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت 12:00:56 برابر با 269,820 دویست و شصت و نه هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 324,610 سیصد و بیست و چهار هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 390,380 سیصد و نود هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/01/03 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/01/03 ساعت 16:09:48 برابر با 274,947 دویست و هفتاد و چهار هزار و نه صد و چهل و هفت ریال قیمت یورو 331,650 سیصد و سی و یک هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 396,040 سیصد و نود و شش هزار وچهل ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت 11:57:55 برابر با 273,930 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و سی ریال قیمت یورو 333,940 سیصد و سی و سه هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 398,780 سیصد و نود و هشت هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت دلار