نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:02:53 برابر با 433 چهار صد و سی و سه ریال قیمت یورو 641,100 ششصد و چهل و یک هزار و صد ریال قیمت پوند 756,800 هفتصد و پنجاه و شش هزار و هشت صد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:02 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۳ ساعت 11:55:06 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 637,200 ششصد و سی و هفت هزار و دویست ریال قیمت پوند 752,300 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و سیصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۳ ساعت 11:55 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/06/22 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/06/22 ساعت 16:06:34 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 635,200 ششصد و سی و پنج هزار و دویست ریال قیمت پوند 749,800 هفتصد و چهل و نه هزار و هشت صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/06/22 ساعت 16:06 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02:23 برابر با 437 چهار صد و سی و هفت ریال قیمت یورو 634,600 ششصد و سی و چهار هزار و ششصد ریال قیمت پوند 748,900 هفتصد و چهل و هشت هزار و نه صد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:02 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/06/21 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/06/21 ساعت 16:07:03 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 636,604 ششصد و سی و شش هزار و ششصد و چهار ریال قیمت پوند 751,404 هفتصد و پنجاه و یک هزار و چهار صد و چهار ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/06/21 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »