گنج یابی

قیمت دلار امروز 2024/05/30 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/30 ساعت 16:09:09 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 639,200 ششصد و سی و نه هزار و دویست ریال قیمت پوند 749,800 هفتصد و چهل و نه هزار و هشت صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/05/30 ساعت 16:09 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01:15 برابر با 770 هفتصد و هفتاد ریال قیمت یورو 637,500 ششصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال قیمت پوند 748,000 هفتصد و چهل و هشت هزار ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۰ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۰ ساعت 11:57:32 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 637,200 ششصد و سی و هفت هزار و دویست ریال قیمت پوند 747,600 هفتصد و چهل و هفت هزار و ششصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۰ ساعت 11:57 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/05/29 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/29 ساعت 16:11:49 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 632,500 ششصد و سی و دو  هزار و پانصد ریال قیمت پوند 741,900 هفتصد و چهل و یک هزار و نه صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/05/29 ساعت 16:11 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:08 برابر با 925 نه صد و بیست و پنج ریال قیمت یورو 635,000 ششصد و سی و پنج هزار ریال قیمت پوند 745,500 هفتصد و چهل و پنج هزار و پانصد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/05/28 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/28 ساعت 16:07:35 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 645,244 ششصد و چهل و پنج هزار و دویست و چهل و چهار ریال قیمت پوند 755,400 هفتصد و پنجاه و پنج هزار و چهار صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/05/28 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »