نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۸ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۸ ساعت 11:59:51 برابر با 357,030 سیصد و پنجاه و هفت هزار وسی ریال قیمت یورو 372,460 سیصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 433,470 چهار صد و سی و سه هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۷ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۷ ساعت 11:55:32 برابر با 356,980 سیصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 374,710 سیصد و هفتاد و چهار هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 436,270 چهار صد و سی و شش هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت دلار