نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۱ ساعت 12:00

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۱ ساعت 12:00:51 برابر با 358,429 سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و بیست و نه ریال قیمت یورو 375,239 سیصد و هفتاد و پنج هزار و دویست و سی و نه ریال قیمت پوند 438,559 چهار صد و سی و هشت هزار و پانصد و پنجاه و نه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۱ ساعت 12:00 ادامه »

قیمت دلار امروز 2022/12/01 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/12/01 ساعت 16:07:12 برابر با 359,130 سیصد و پنجاه و نه هزار و صد و سی ریال قیمت یورو 374,980 سیصد و هفتاد و چهار هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 438,730 چهار صد و سی و هشت هزار و هفتصد و سی ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۰ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۹/۱۰ ساعت 11:56:00 برابر با 357,300 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد ریال قیمت یورو 371,590 سیصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 431,220 چهار صد و سی و یک هزار و دویست و بیست ریال قیمت دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:20 برابر با 355,680 سیصد و پنجاه و پنج هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 368,850 سیصد و شصت و هشت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 427,270 چهار صد و بیست و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال نرخ دلار