نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز 2022/02/04 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/02/04 ساعت 16:11:35 برابر با 273,271 دویست و هفتاد و سه هزار و دویست و هفتاد و یک ریال قیمت یورو 308,281 سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و یک ریال قیمت پوند 372,741 سیصد و هفتاد و دو  هزار و هفتصد و چهل و یک ریال قیمت …

قیمت دلار امروز 2022/02/04 ساعت 16:11 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ساعت 11:57:14 برابر با 273,356 دویست و هفتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه و شش ریال قیمت یورو 308,366 سیصد و هشت هزار و سیصد و شصت و شش ریال قیمت پوند 372,826 سیصد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و بیست و شش ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2022/02/03 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2022/02/03 ساعت 16:08:40 برابر با 272,890 دویست و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 308,260 سیصد و هشت هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 373,350 سیصد و هفتاد و سه هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ساعت 11:57:12 برابر با 272,570 دویست و هفتاد و دو  هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 307,990 سیصد و هفت هزار و نه صد و نود ریال قیمت پوند 371,520 سیصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست ریال قیمت دلار