نرخ قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۸ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۸ ساعت 11:55:50 برابر با 494,300 چهار صد و نود و چهار هزار و سیصد ریال قیمت یورو 559,545 پانصد و پنجاه و نه هزار و پانصد و چهل و پنج ریال قیمت پوند 601,625 ششصد و یک هزار و ششصد و بیست و پنج ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2023/09/29 ساعت 16:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/09/29 ساعت 16:09:32 برابر با 495,877 چهار صد و نود و پنج هزار و هشت صد و هفتاد و هفت ریال قیمت یورو 559,717 پانصد و پنجاه و نه هزار و هفتصد و هفده ریال قیمت پوند 601,797 ششصد و یک هزار و هفتصد و نود و هفت ریال قیمت …

قیمت دلار امروز 2023/09/29 ساعت 16:09 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۷ ساعت 11:57

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۷ ساعت 11:57:54 برابر با 495,916 چهار صد و نود و پنج هزار و نه صد و شانزده ریال قیمت یورو 559,756 پانصد و پنجاه و نه هزار و هفتصد و پنجاه و شش ریال قیمت پوند 601,836 ششصد و یک هزار و هشت صد و سی و شش ریال قیمت دلار