قیمت لحظه ای

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:23

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:23:05 برابر با 612 ششصد و دوازده ریال قیمت یورو 639,700 ششصد و سی و نه هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 756,812 هفتصد و پنجاه و شش هزار و هشت صد و دوازده ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:23 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۴ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۴ ساعت 11:56:00 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 640,500 ششصد و چهل هزار و پانصد ریال قیمت پوند 756,200 هفتصد و پنجاه و شش هزار و دویست ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۴ ساعت 11:56 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 899 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 899 ریال امروز بیست و سه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 17:35:26 قیمت یورو 637,700 ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 754,200 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و دویست ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 899 ساعت 17:35 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04:04 برابر با 157 صد و پنجاه و هفت ریال قیمت یورو 634,900 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد ریال قیمت پوند 751,800 هفتصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۳ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۳ ساعت 11:55:33 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 635,200 ششصد و سی و پنج هزار و دویست ریال قیمت پوند 752,400 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۳ ساعت 11:55 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 449 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 449 ریال امروز بیست و دو خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 17:36:08 قیمت یورو 634,900 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد ریال قیمت پوند 751,900 هفتصد و پنجاه و یک هزار و نه صد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 449 ساعت 17:36 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/06/11 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/06/11 ساعت 16:07:35 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 635,300 ششصد و سی و پنج هزار و سیصد ریال قیمت پوند 753,200 هفتصد و پنجاه و سه هزار و دویست ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/06/11 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00:30 برابر با 707 هفتصد و هفت ریال قیمت یورو 636,400 ششصد و سی و شش هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 754,007 هفتصد و پنجاه و چهار هزار وهفت ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۲ ساعت 12:07

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۲ ساعت 12:07:08 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 638,800 ششصد و سی و هشت هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 753,300 هفتصد و پنجاه و سه هزار و سیصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۲ ساعت 12:07 بیشتر بخوانید »