دلار

قیمت دلار امروز 2021/12/11 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/12/11 ساعت 16:10:51 برابر با 276,980 دویست و هفتاد و شش هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت یورو 313,330 سیصد و سیزده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 404,250 چهار صد و چهار هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۰ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۰ ساعت 11:56:39 برابر با 276,940 دویست و هفتاد و شش هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 313,220 سیصد و سیزده هزار و دویست و بیست ریال قیمت پوند 409,460 چهار صد و نه هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2021/12/10 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/12/10 ساعت 16:06:46 برابر با 277,670 دویست و هفتاد و هفت هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت یورو 314,260 سیصد و چهارده هزار و دویست و شصت ریال قیمت پوند 407,430 چهار صد و هفت هزار و چهار صد و سی ریال قیمت طلا