دلار

قیمت دلار امروز 2023/03/24 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/03/24 ساعت 17:07:35 برابر با 473,061 چهار صد و هفتاد و سه هزار وشصت و یک ریال قیمت یورو 512,311 پانصد و دوازده هزار و سیصد و یازده ریال قیمت پوند 586,961 پانصد و هشتاد و شش هزار و نه صد و شصت و یک ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۴ ساعت 12:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۴ ساعت 12:55:45 برابر با 473,018 چهار صد و هفتاد و سه هزار وهجده ریال قیمت یورو 512,268 پانصد و دوازده هزار و دویست و شصت و هشت ریال قیمت پوند 586,918 پانصد و هشتاد و شش هزار و نه صد و هجده ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2023/03/23 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/03/23 ساعت 17:05:27 برابر با 472,230 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 511,480 پانصد و یازده هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 586,130 پانصد و هشتاد و شش هزار و صد و سی ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2023/03/22 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/03/22 ساعت 17:05:17 برابر با 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال قیمت یورو 511,330 پانصد و یازده هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 585,980 پانصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت طلا