آرشیو قیمت سکه طلا ارز دلار

قیمت دلار امروز 2024/07/14 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/07/14 ساعت 16:06:01 برابر با 579,400 پانصد و هفتاد و نه هزار و چهار صد ریال قیمت یورو 634,800 ششصد و سی و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 746,800 هفتصد و چهل و شش هزار و هشت صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/07/14 ساعت 16:06 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:19 برابر با 580,200 پانصد و هشتاد هزار و دویست ریال قیمت یورو 633,200 ششصد و سی و سه هزار و دویست ریال قیمت پوند 755,300 هفتصد و پنجاه و پنج هزار و سیصد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۴ ساعت 11:55:42 برابر با 583,700 پانصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 635,400 ششصد و سی و پنج هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 758,000 هفتصد و پنجاه و هشت هزار ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۴ ساعت 11:55 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 576,540 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 576,540 ریال امروز بیست و سه تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 17:38:47 قیمت یورو 635,500 ششصد و سی و پنج هزار و پانصد ریال قیمت پوند 758,100 هفتصد و پنجاه و هشت هزار و صد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 576,540 ساعت 17:38 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/07/13 ساعت 16:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/07/13 ساعت 16:10:16 برابر با 576,690 پانصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 635,600 ششصد و سی و پنج هزار و ششصد ریال قیمت پوند 758,300 هفتصد و پنجاه و هشت هزار و سیصد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/07/13 ساعت 16:10 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:17 برابر با 579,740 پانصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 635,400 ششصد و سی و پنج هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 758,000 هفتصد و پنجاه و هشت هزار ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت 11:58:47 برابر با 579,580 پانصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت یورو 636,700 ششصد و سی و شش هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 759,500 هفتصد و پنجاه و نه هزار و پانصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۴/۲۳ ساعت 11:58 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 579,650 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 579,650 ریال امروز بیست و دو تیر هزار و چهارصد و سه ساعت 17:31:57 قیمت یورو 635,700 ششصد و سی و پنج هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 755,200 هفتصد و پنجاه و پنج هزار و دویست ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 579,650 ساعت 17:31 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/07/12 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/07/12 ساعت 16:05:54 برابر با 580,118 پانصد و هشتاد هزار و صد و هجده ریال قیمت یورو 636,168 ششصد و سی و شش هزار و صد و شصت و هشت ریال قیمت پوند 755,668 هفتصد و پنجاه و پنج هزار و ششصد و شصت و هشت ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/07/12 ساعت 16:05 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02:05 برابر با 579,650 پانصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 635,700 ششصد و سی و پنج هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 755,200 هفتصد و پنجاه و پنج هزار و دویست ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:02 بیشتر بخوانید »