آرشیو قیمت سکه طلا ارز دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ ساعت 11:56:05 برابر با 647,711 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده ریال قیمت یورو 703,190 هفتصد و سه هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 823,610 هشت صد و بیست و سه هزار و ششصد و ده ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ ساعت 11:56 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 647,000 ساعت 18:01

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 18:01:32 قیمت یورو 709,810 هفتصد و نه هزار و هشت صد و ده ریال قیمت پوند 831,350 هشت صد و سی و یک هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 647,000 ساعت 18:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/04/15 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/15 ساعت 16:06:17 برابر با 647,668 ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت ریال قیمت یورو 712,050 هفتصد و دوازده هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 834,500 هشت صد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/04/15 ساعت 16:06 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12:42 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 712,950 هفتصد و دوازده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 835,380 هشت صد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:12 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت 11:58

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت 11:58:24 برابر با 647,592 ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد و نود و دو  ریال قیمت یورو 719,610 هفتصد و نونزده هزار و ششصد و ده ریال قیمت پوند 842,610 هشت صد و چهل و دو  هزار و ششصد و ده ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ ساعت 11:58 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 647,000 ساعت 17:43

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و شش فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:43:53 قیمت یورو 723,720 هفتصد و بیست و سه هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 846,610 هشت صد و چهل و شش هزار و ششصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 647,000 ساعت 17:43 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/04/14 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/04/14 ساعت 16:07:45 برابر با 647,888 ششصد و چهل و هفت هزار و هشت صد و هشتاد و هشت ریال قیمت یورو 723,700 هفتصد و بیست و سه هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 846,580 هشت صد و چهل و شش هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/04/14 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05:57 برابر با 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال قیمت یورو 721,320 هفتصد و بیست و یک هزار و سیصد و بیست ریال قیمت پوند 843,790 هشت صد و چهل و سه هزار و هفتصد و نود ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۶ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۶ ساعت 11:55:43 برابر با 647,312 ششصد و چهل و هفت هزار و سیصد و دوازده ریال قیمت یورو 746,110 هفتصد و چهل و شش هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 872,800 هشت صد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۶ ساعت 11:55 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 647,000 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 17:37:44 قیمت یورو 708,010 هفتصد و هشت هزار وده ریال قیمت پوند 828,230 هشت صد و بیست و هشت هزار و دویست و سی ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 647,000 ساعت 17:37 بیشتر بخوانید »