آرشیو قیمت سکه طلا ارز دلار

قیمت دلار امروز 2024/05/29 ساعت 16:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/29 ساعت 16:11:49 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 632,500 ششصد و سی و دو  هزار و پانصد ریال قیمت پوند 741,900 هفتصد و چهل و یک هزار و نه صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/05/29 ساعت 16:11 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:08 برابر با 925 نه صد و بیست و پنج ریال قیمت یورو 635,000 ششصد و سی و پنج هزار ریال قیمت پوند 745,500 هفتصد و چهل و پنج هزار و پانصد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/05/28 ساعت 16:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/28 ساعت 16:07:35 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 645,244 ششصد و چهل و پنج هزار و دویست و چهل و چهار ریال قیمت پوند 755,400 هفتصد و پنجاه و پنج هزار و چهار صد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/05/28 ساعت 16:07 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05:35 برابر با 133 صد و سی و سه ریال قیمت یورو 644,300 ششصد و چهل و چهار هزار و سیصد ریال قیمت پوند 756,100 هفتصد و پنجاه و شش هزار و صد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز سه شنبه ساعت 14:05 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت 11:56:40 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 638,700 ششصد و سی و هشت هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 748,500 هفتصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۸ ساعت 11:56 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 577,600 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 577,600 ریال امروز هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 17:32:50 قیمت یورو 636,700 ششصد و سی و شش هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 747,500 هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 577,600 ساعت 17:32 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/05/27 ساعت 16:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/05/27 ساعت 16:12:56 برابر با 578,526 پانصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و بیست و شش ریال قیمت یورو 634,500 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد ریال قیمت پوند 743,600 هفتصد و چهل و سه هزار و ششصد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/05/27 ساعت 16:12 بیشتر بخوانید »