نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04:08 برابر با 923 نه صد و بیست و سه ریال قیمت یورو 632,800 ششصد و سی و دو  هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 746,600 هفتصد و چهل و شش هزار و ششصد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز دوشنبه ساعت 14:04 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01:49 برابر با 621 ششصد و بیست و یک ریال قیمت یورو 641,000 ششصد و چهل و یک هزار ریال قیمت پوند 753,500 هفتصد و پنجاه و سه هزار و پانصد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 11:59

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 11:59:35 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 641,800 ششصد و چهل و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 754,400 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ ساعت 11:59 بیشتر بخوانید »

دلار امروز 668 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 668 ریال امروز نوزده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 17:31:27 قیمت یورو 642,100 ششصد و چهل و دو  هزار و صد ریال قیمت پوند 754,800 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و هشت صد ریال قیمت آنلاین طلا

دلار امروز 668 ساعت 17:31 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز 2024/06/08 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2024/06/08 ساعت 16:08:55 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 642,059 ششصد و چهل و دو  هزار وپنجاه و نه ریال قیمت پوند 754,500 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز 2024/06/08 ساعت 16:08 بیشتر بخوانید »

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00:11 برابر با 739 هفتصد و سی و نه ریال قیمت یورو 641,800 ششصد و چهل و یک هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 754,400 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد ریال نرخ دلار

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 14:00 بیشتر بخوانید »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 11:55:48 برابر با 0 صفر ریال قیمت یورو 640,500 ششصد و چهل هزار و پانصد ریال قیمت پوند 752,900 هفتصد و پنجاه و دو  هزار و نه صد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ ساعت 11:55 بیشتر بخوانید »