price

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۱ ساعت 12:01

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱۱ ساعت 12:01:41 برابر با 496,380 چهار صد و نود و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت یورو 521,150 پانصد و بیست و یک هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 601,670 ششصد و یک هزار و ششصد و هفتاد ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2023/10/02 ساعت 16:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2023/10/02 ساعت 16:05:54 برابر با 495,990 چهار صد و نود و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 522,380 پانصد و بیست و دو  هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 602,260 ششصد و دو  هزار و دویست و شصت ریال قیمت طلا