قیمت آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۶ ساعت 11:56

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۶ ساعت 11:56:37 برابر با 278,110 دویست و هفتاد و هشت هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 313,950 سیصد و سیزده هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 411,440 چهار صد و یازده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت دلار

قیمت دلار امروز 2021/12/05 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/12/05 ساعت 16:08:51 برابر با 278,640 دویست و هفتاد و هشت هزار و ششصد و چهل ریال قیمت یورو 316,292 سیصد و شانزده هزار و دویست و نود و دو  ریال قیمت پوند 403,660 چهار صد و سه هزار و ششصد و شصت ریال قیمت طلا

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۴ ساعت 11:55

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱۴ ساعت 11:55:13 برابر با 278,820 دویست و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 315,460 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 401,810 چهار صد و یک هزار و هشت صد و ده ریال قیمت دلار