نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:23

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:23:14 برابر با 508,300 پانصد و هشت هزار و سیصد ریال قیمت یورو 556,730 پانصد و پنجاه و شش هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 646,880 ششصد و چهل و شش هزار و هشت صد و هشتاد ریال نرخ دلار