نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:13

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:13:57 برابر با 504,001 پانصد و چهار هزار ویک ریال قیمت یورو 549,660 پانصد و چهل و نه هزار و ششصد و شصت ریال قیمت پوند 639,610 ششصد و سی و نه هزار و ششصد و ده ریال نرخ دلار