نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:13

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:13:42 برابر با 503,020 پانصد و سه هزار وبیست ریال قیمت یورو 534,630 پانصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 613,710 ششصد و سیزده هزار و هفتصد و ده ریال نرخ دلار