نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:12:57 برابر با 507,830 پانصد و هفت هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 535,380 پانصد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 617,390 ششصد و هفده هزار و سیصد و نود ریال نرخ دلار