نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:08:09 برابر با 500,780 پانصد هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 553,050 پانصد و پنجاه و سه هزار وپنجاه ریال قیمت پوند 637,710 ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد و ده ریال نرخ دلار