نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:07:17 برابر با 504,500 پانصد و چهار هزار و پانصد ریال قیمت یورو 550,520 پانصد و پنجاه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 628,130 ششصد و بیست و هشت هزار و صد و سی ریال نرخ دلار