نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:06:36 برابر با 502,910 پانصد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 551,580 پانصد و پنجاه و یک هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت پوند 634,760 ششصد و سی و چهار هزار و هفتصد و شصت ریال نرخ دلار