نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05:09 برابر با 271,800 دویست و هفتاد و یک هزار و هشت صد ریال قیمت یورو 315,490 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 373,920 سیصد و هفتاد و سه هزار و نه صد و بیست ریال نرخ دلار