نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:05:43 برابر با 512,960 پانصد و دوازده هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 550,730 پانصد و پنجاه هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 636,450 ششصد و سی و شش هزار و چهار صد و پنجاه ریال نرخ دلار