نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04:43 برابر با 513,650 پانصد و سیزده هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 550,130 پانصد و پنجاه هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 627,600 ششصد و بیست و هفت هزار و ششصد ریال نرخ دلار