نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:04:57 برابر با 279,270 دویست و هفتاد و نه هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 313,940 سیصد و سیزده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 377,890 سیصد و هفتاد و هفت هزار و هشت صد و نود ریال نرخ دلار