نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:03:38 برابر با 332,410 سیصد و سی و دو  هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 325,710 سیصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 371,420 سیصد و هفتاد و یک هزار و چهار صد و بیست ریال نرخ دلار