نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:02:53 برابر با 433 چهار صد و سی و سه ریال قیمت یورو 641,100 ششصد و چهل و یک هزار و صد ریال قیمت پوند 756,800 هفتصد و پنجاه و شش هزار و هشت صد ریال نرخ دلار