نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:01:49 برابر با 621 ششصد و بیست و یک ریال قیمت یورو 641,000 ششصد و چهل و یک هزار ریال قیمت پوند 753,500 هفتصد و پنجاه و سه هزار و پانصد ریال نرخ دلار