نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:10 برابر با 541,300 پانصد و چهل و یک هزار و سیصد ریال قیمت یورو 589,080 پانصد و هشتاد و نه هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 686,400 ششصد و هشتاد و شش هزار و چهار صد ریال نرخ دلار