نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:49 برابر با 504,630 پانصد و چهار هزار و ششصد و سی ریال قیمت یورو 545,480 پانصد و چهل و پنج هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت پوند 635,790 ششصد و سی و پنج هزار و هفتصد و نود ریال نرخ دلار