نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز یکشنبه ساعت 14:00:46 برابر با 504,410 پانصد و چهار هزار و چهار صد و ده ریال قیمت یورو 550,080 پانصد و پنجاه هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 642,310 ششصد و چهل و دو  هزار و سیصد و ده ریال نرخ دلار