نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:06

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 15:06:40 برابر با 677 ششصد و هفتاد و هفت ریال قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند 391,530 سیصد و نود و یک هزار و پانصد و سی ریال نرخ دلار