نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:15

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:15:24 برابر با 515,830 پانصد و پانزده هزار و هشت صد و سی ریال قیمت یورو 543,030 پانصد و چهل و سه هزار وسی ریال قیمت پوند 625,960 ششصد و بیست و پنج هزار و نه صد و شصت ریال نرخ دلار