نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:14:13 برابر با 501,300 پانصد و یک هزار و سیصد ریال قیمت یورو 555,490 پانصد و پنجاه و پنج هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 638,740 ششصد و سی و هشت هزار و هفتصد و چهل ریال نرخ دلار