نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:11

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:11:28 برابر با 516,775 پانصد و شانزده هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ریال قیمت یورو 552,410 پانصد و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 639,250 ششصد و سی و نه هزار و دویست و پنجاه ریال نرخ دلار