نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:10

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:10:02 برابر با 530,230 پانصد و سی هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 577,960 پانصد و هفتاد و هفت هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 673,960 ششصد و هفتاد و سه هزار و نه صد و شصت ریال نرخ دلار