نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:09

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:09:59 برابر با 509,090 پانصد و نه هزار ونود ریال قیمت یورو 542,460 پانصد و چهل و دو  هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 625,610 ششصد و بیست و پنج هزار و ششصد و ده ریال نرخ دلار