نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06:28 برابر با 504,060 پانصد و چهار هزار وشصت ریال قیمت یورو 544,130 پانصد و چهل و چهار هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 635,290 ششصد و سی و پنج هزار و دویست و نود ریال نرخ دلار