نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05:35 برابر با 505,700 پانصد و پنج هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 553,620 پانصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و بیست ریال قیمت پوند 639,320 ششصد و سی و نه هزار و سیصد و بیست ریال نرخ دلار