نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05:07 برابر با 496,050 چهار صد و نود و شش هزار وپنجاه ریال قیمت یورو 520,960 پانصد و بیست هزار و نه صد و شصت ریال قیمت پوند 601,370 ششصد و یک هزار و سیصد و هفتاد ریال نرخ دلار