نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04:04 برابر با 157 صد و پنجاه و هفت ریال قیمت یورو 634,900 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد ریال قیمت پوند 751,800 هفتصد و پنجاه و یک هزار و هشت صد ریال نرخ دلار