نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:07 برابر با 260,810 دویست و شصت هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 295,390 دویست و نود و پنج هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 386,390 سیصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و نود ریال نرخ دلار