نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:16 برابر با 556,317 پانصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و هفده ریال قیمت یورو 630,117 ششصد و سی هزار و صد و هفده ریال قیمت پوند 738,010 هفتصد و سی و هشت هزار وده ریال نرخ دلار