نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02:17 برابر با 631,560 ششصد و سی و یک هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 680,920 ششصد و هشتاد هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 795,120 هفتصد و نود و پنج هزار و صد و بیست ریال نرخ دلار