نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02:43 برابر با 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال قیمت یورو 640,800 ششصد و چهل هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 745,700 هفتصد و چهل و پنج هزار و هفتصد ریال نرخ دلار