نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:08 برابر با 925 نه صد و بیست و پنج ریال قیمت یورو 635,000 ششصد و سی و پنج هزار ریال قیمت پوند 745,500 هفتصد و چهل و پنج هزار و پانصد ریال نرخ دلار