نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:17 برابر با 509,600 پانصد و نه هزار و ششصد ریال قیمت یورو 553,110 پانصد و پنجاه و سه هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 635,250 ششصد و سی و پنج هزار و دویست و پنجاه ریال نرخ دلار