نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:21 برابر با 509,250 پانصد و نه هزار و دویست و پنجاه ریال قیمت یورو 539,170 پانصد و سی و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت پوند 618,110 ششصد و هجده هزار و صد و ده ریال نرخ دلار