نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:07:40 برابر با 556,357 پانصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و پنجاه و هفت ریال قیمت یورو 630,157 ششصد و سی هزار و صد و پنجاه و هفت ریال قیمت پوند 739,650 هفتصد و سی و نه هزار و ششصد و پنجاه ریال نرخ دلار